Domů » PRO VEŘEJNOST » UKONČENÉ PROJEKTY

UKONČENÉ PROJEKTY

Více vím, více můžu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/02.0005
Název projektu Více vím, více můžu - nebojme se certifikací a dílčích kvalifikací
Zahájení projektu 01.01.2011
Ukončení projektu 30.06.2013
Náklady projektu 2 515 249,- Kč

Vzdělávání v cestovním ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/01.0023
Název projektu Škola - centrum celoživotního učení: vzdělávání dospělých v cestovním ruchu
Zahájení projektu 01.05.2010
Ukončení projektu 31.07.2012
Náklady projektu 1 994 780.80,- Kč

Vzdělávání nadaných

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/03.0017
Název projektu Podpora vzdělávání záků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných
Zahájení projektu 01.01.2011
Ukončení projektu 30.05.2012
Náklady projektu 1 927 298.72,- Kč

Modulové vzdělávací programy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0106
Název projektu Zavádění modulových vzdělávacích programů orientovaných na vytváření kompetencí žáků do systému vzdělávání
Zahájení projektu 01.02.2010
Ukončení projektu 31.05.2012
Náklady projektu 3 316 248,- Kč

B-learning aneb jazykové vzdělávání s prvky ICT - ukončené

Číslo výzvy: 57
Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: B-learning aneb jazykové vzdělávání s prvky ICT
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57
Cílové skupiny: žáci a pedagogičtí pracovníci SŠ

Jazykové vzdělávání na střední škole - ukončené

Číslo výzvy: 56
Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Jazykové vzdělávání na střední škole
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0672
Cílové skupiny: žáci a pedagogičtí pracovníci SŠ

Vzdělávací středisko Hranice - ukončené

Operační program: Podnikání a inovace
Registrační číslo projektu: 5.2 SS02/427
Název projektu: Vzdělávací středisko Hranice
Název programu: Školící střediska - Výzva II
Celkové náklady: 17 134 000,- Kč
Dotace ESF OOPI: 60% - 10 280 000,- Kč
Vlastní zdroje: 6 854 000,- Kč

Posilování spolupráce - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021
Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Název programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zahájení: 1. 2. 2012
Ukončení: 31. 12. 2013

Elektronická knihovna - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0054
Název projektu: Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák
Název programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady: 2 525 894,69,- Kč
Zahájení: 02.09.2013
Ukončení: 31.12.2014

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
Název programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady: 2 452 941,48 Kč
Zahájení: 01.08.2013
Ukončení: 30.06.2015

Učitelé online - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0014
Název projektu: Učitelé online
Název programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady: 26 906 042,02 Kč
Zahájení: 1.10.2014
Ukončení: 31.7.2015

EU peníze středním školám - ukončené

Název projektu: EU peníze středním školám
Název programu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ)

PRAXIS - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0066
Název projektu PRAXIS
Zahájení projektu 9.10.2014
Ukončení projektu 31.7.2015
Náklady projektu 6 714 912,88 Kč

ICT rozvíjí vzdělávací proces - ukončené

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0013
Název projektu Zkvalitňování vzdělávání technických oborů se zaměřením na ICT technologie
Zahájení projektu 01.02.2012
Ukončení projektu 30.06.2013
Náklady projektu 1 873 458.91,- Kč

Projekt UNIV 3 - ukončené

podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

POSPOLU - ukončené

Pilotáž bude zejména ověřovat spolupráci škol a firem v realizaci odborné praxe pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 3520 hodin.

Pilotáž se bude soustředit i na rozšířené formy spolupráce

  • stáže učitelů odborného výcviku ve firmě
  • profilová maturitní zkouška
  • využití odborníků z praxe při teoretické výuce
  • volnočasové aktivity.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která bude využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015.