Doučování – SOŠ Hranice

Informace pro rodiče a žáky školy

 

Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

 

Které školy se mohou zapojit do Národního plánu doučování?

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování, resp. doplňkového vzdělávání žáků.

  

Kdo může žáky doučovat?

Doučování, resp. doplňkové vzdělávání mohou vést například učitelé dané nebo sousední školy, asistenti pedagoga, studenti či učitelé v důchodu. Stejně tak mohou doučovat dobrovolníci z řad neziskových organizací, kteří působí v okolí naší školy. Doučování, resp. doplňkové vzdělávání by mělo probíhat zejména osobně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty.

 

Je doučování, resp. doplňkové vzdělávání povinné?

Žáci jsou do doučování, resp. doplňkového vzdělávání zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá kritéria (můžete je nalézt ZDE). Doučování, resp. doplňkové vzdělávání není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě s Vaší školou. Je to velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají. Pokud se zajímáte o doučování, resp. doplňkové vzdělávání pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s vedením školy či příslušným třídním učitelem nebo učitelkou.

 

V čem doučování, resp. doplňkové vzdělávání může pomoci?

Žákům samotným tento doplňkový vzdělávací program z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s doučujícím – ať už s pedagogem-učitelem, nebo dokonce získat kamaráda v osobě externího doučujícího.

 

V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

Projekt Doučování na SOŠ Hranice