Školní masérské pracoviště

Masáže Hranice

Školní pracoviště učebního oboru Rekondiční a sportovní masér

Školní pracoviště bylo vytvořeno v rámci praktického vyučování učebního oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér. Žáci zde uplatňují své dosavadní znalosti a dovednosti, které získali, jak v teoretických předmětech, jako je somatologie, regenerace a rekondice a teorie masáží, tak i v předmětu odborného výcviku, kde se prakticky učí jednotlivé masážní techniky a postupy.


Cílem školního pracoviště je:

  • zdokonalování a získávání praktických dovedností žáků potřebných pro výkon svého budoucího povolání (řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů, vedení kartotéky klienta, aplikování vhodného masážního postupu)
  • rozvíjení komunikačních dovedností;
  • poskytování poradenských služeb z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

Žákům, za vykonanou produktivní práci náleží odměna podle interní směrnice o produktivní práci žáků školy IS 04.


Žáci nabízí tyto služby:

  • rekondiční a sportovní masáž
  • klasická masáž
  • baňkování
  • relaxační masáž chodidel

Telefonické objednávky přijímáme každý den od 9:00 – 18:00 na telefonním čísle 730 922 614, e-mail: skolni-pracoviste-masaze@ssos.cz


Důležité informace:

Na Soukromé střední odborné škole Hranice, s. r. o. probíhá školní pracoviště na učebně odborného výcviku (uč. č. 1). Učebna je plně vybavena masérskými pomůckami a masérskými prostředky nezbytnými pro vykonávání nabízených druhů masáží. Součástí školního pracoviště jsou sprchy, toalety a šatny.

Tel.:

+420 730 922 614

Email:

skolni-pracoviste-masaze@ssos.cz

Adresa:

Jaselská 832, 75301 Hranice (budova školy)