Digitální a virtuální vzdělávání

MSMT

Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Projekt „Digitální a virtuální vzdělávání“ předkládá Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola společně s třemi partnerskými školami. Hlavním cílem projektu je atraktivně a efektivně inovovat výuku vybraných odborných předmětů (kriminalistika, bezpečnostní příprava, právo) prostřednictvím vzniku nově vytvořených komplexních a interaktivních digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ).


Prezentace projektu v rámci dne otevřených dveří (2021)

Virtuální a digitální vzdělávání

Prezentace projektu v rámci dne otevřených dveří (2022)

Virtuální a digitální vzdělávání
Virtuální a digitální vzdělávání

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012337

Název projektu:

Digitální a virtuální vzdělávání

Zahájení projektu:

1. 12. 2019

Ukončení projektu:

30. 11. 2022

Náklady projektu:

bez finančního příspěvku