Přijímací řízení

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVP ŠVP ZPŮSOB UKONČENÍ VOLNÁ MÍSTA
68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost a právo Maturitní zkouška 30
65-42-M/02 – Cestovní ruch Cestovní ruch Maturitní zkouška 15
68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Maturitní zkouška 10
18-20-M/01 – Informační technologie Kybernetická bezpečnost Maturitní zkouška 10
18-20-M/01 – Informační technologie Správce informačních systémů Maturitní zkouška 10

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVP ŠVP ZPŮSOB UKONČENÍ VOLNÁ MÍSTA
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér Rekondiční a sportovní masér Závěrečná zkouška 14
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik Grafický design a média Závěrečná zkouška 14

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ OBORY

RVP ŠVP ZPŮSOB UKONČENÍ VOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby Maturitní zkouška 15
64-41-L/51 – Podnikání Podnikání Maturitní zkouška 5
69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Maturitní zkouška 5

KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA

K nahlédkutí v dokumentu: VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021
PŘIHLÁŠKY

  • Od 6.5.2019 průběžně do 31.8.2019
  • V rámci 2. kola uchazeči nevykonávají přijímací zkoušky
  • Uchazeči ve studijních oborech v denní formě studia jsou přijímání na základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 2,3) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
  • uchazeči ve studijních oborech v dálkové formě studia jsou přijímání na základě předložené kopie výučního listu
  • Uchazeči v učebních oborech v denní formě studia jsou přijímáni za základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 3,5) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
  • Po obdržení přihlášky rozhodne ředitel školy o přijetí a vyzve uchazeče k podpisu Smlouvy o zajištění studia

ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích