Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

1. Termín:  sobota 3.12.2022 od 09:00 do 12:00

2. Termín:  úterý 24.1.2023 od 14:00 do 17:00
Nabídka oborů na školní rok 2023/2024


ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost a právo Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch Cestovní ruch Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie Kybernetická bezpečnost Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie Správce informačních systémů Maturitní zkouška - neurčeno

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér Rekondiční a sportovní masér Závěrečná zkouška - neurčeno
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik Grafický design a média Závěrečná zkouška - neurčeno


DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 64-41-L/51 – Podnikání Podnikání Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Maturitní zkouška - neurčeno
ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích