Prevence digitální propasti SOŠ Hranice

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Oblast podpory A – podpora prevence digitální propasti (DIGIPROPAST)

 

Záměrem projektu je pořízení mobilního digitálního zařízení za účelem jeho zapůjčení žákům, kdy účelem je mít pro žáky k dispozici toto vybavení jak pro běžnou výuku, tak pro výuku distančním způsobem. Cílem je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Využíváním tohoto vybavení žáky dojde rozvoji kompetence práce s digitálními technologiemi a rozšíření kompetence v oblasti online komunikace žáků a vyučujících.         

 

Oblast podpory B – vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami (DIGIPOMŮCKY)

 

Záměrem projektu je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Např.: 3D tiskárny a 3D pera, zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality, zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT), badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů, geolokační technika, snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální / rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, softwarové vybavení - licence nebo on-line aplikace, apod.

 

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Prevence digitální propasti