EDUgrant

Projekt EDUgrant

Naše škola se stala jednou ze středních škol podpořených grantem v rámci projektu EDUgrant, jehož partnerem je nadace VELUX FONDATIONS. Peněžní prostředky získané z projektu EDUgrant byly využity k zakoupení pomůcek a vybavení nové „grafické dílny“, jež mohou využívat žáci učebního oboru Grafický design a média.