EU peníze středním školám

Ikap

Výsledkem „EU peníze středním školám“ je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ)“, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • odborné kompetence
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání
  • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa, speciálního pedagoga.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy.


Výstupy - studijní materiály:

Literárně historický přehled
Anglický jazyk
Finanční gramotnost

Registrační číslo projektu:

- neuvedeno -

Název projektu:

EU peníze středním školám

Zahájení projektu:

- neuvedeno -

Ukončení projektu:

- neuvedeno -

Náklady projektu:

- neuvedeno -