ICT rozvíjí vzdělávací proces

Ikap

Realizace průběhu projektu

Tisková zpráva červen 2013
Tisková zpráva květen 2013
Publicita v tisku leden 2013
Článek k projektu ICT 2.10.2012
Tisková zpráva listopad 2012
Tisková zpráva - květen 2012

Zbývající činnosti do konce projektu:

  • vyhodnocení pilotního ověření  e-learningových výukových pomůcek předmětů INT, ZPR, PSS a PGR – červen 2013
  • zahájení pilotního ověření  e-learningových výukových pomůcek předmětů ZPV, MAT  - únor 2013
  • vyhodnocení pilotního ověření  e-learningových výukových pomůcek předmětů ZPV, MAT  - květen 2013

Výstupy projektu

Výstupem projektu je šest elearningových výukových pomůcek (předměty INT, ZPR, PSS, PGR, MAT, ZPV). Všechny materiály jsou dostupné na elearningovém portálu školy (vyuka.ssos.cz). Pro přístup na portál je nutno získat uživatelský účet, zájemci kontaktujte Ing. Petra Vinklera na emailu: petr.vinkler@ssos.cz

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.26/01.0013

Název projektu:

Zkvalitňování vzdělávání technických oborů se zaměřením na ICT technologie

Zahájení projektu:

01.02.2012

Ukončení projektu:

30.06.2013

Náklady projektu:

1 873 458.91,- Kč