Výzva 57

Ikap

Realizované šablony klíčových aktivit:

  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

Zahájení realizace projektů je možné nejdříve od 1.9.2015 a všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31.12.2015.

SSOŠ Hranice, s.r.o. využila pro realizaci projektu nabídky firmy JAZYKY ONLINE, která dodává komplexní služby v oblasti „blended learningu“. Jedná se především o:


  • 3 měsíční velmi kvalitní blended learningový kurz v AJ v různých jazykových úrovních.
  • podrobné metodické plány pro učitele, které navazují na e-learning a zahrnují nejmodernější metodické postupy z oblasti vzdělávání.
  • školení učitelů na téma: jak pracovat s e-learningem, jak ho nejlépe využít ve výuce a praktikovat efektivní blended learning, jak motivovat žáky, jak sledovat jejich progres. Školení probíhají prezenčně i online pro angličtinu, němčinu a francouzštinu.
  • lektorskou, technickou a administrativní podporu pro učitele a žáky, která je k dispozici 12 hodin denně, od 8 do 20 hodin na telefonu, emailu, webináři nebo osobně, a to po celou dobu konání projektu.
  • pravidelné webináře, odborné semináře a zasílání informačních emailů na témata: blended learning, využití ICT ve školním prostředí, zapojení nejmodernější techniky do běžné výuky apod.

Finanční podpora projektu je kryta ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57

Název projektu:

B-learning aneb jazykové vzdělávání s prvky ICT

Zahájení projektu:

- neuvedeno -

Ukončení projektu:

- neuvedeno -

Náklady projektu:

- neuvedeno -