Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Ikap

Anotace projektu:
Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje
klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Ikap OK II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Název projektu:

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělává

Zahájení projektu:

1. 11. 2020

Ukončení projektu:

30. 11. 2023

Náklady projektu:

- neuvedeno -