Elektronická knihovna

Ikap

Realizace průběhu projektu


Cíle

Cílem projektu je zlepšení využívání ICT a vytvoření školního studijního a informačního centra (dále jen ŠSIC) svirtuálním prostorem - Elektronickou knihovnou (dále jen EK) pro žáky i učitele SSOŠ Hranice. V rámci projektubude také vytvořena metodika a výukové texty pro jednotlivé odborné a přírodovědné předměty a matematiku.Záměrem projektu je vytvořit nové možnosti ve využití ICT na SSOŠ Hranice. Díky ŠSIC budou studentivypracovávat své úlohy, připravovat se na vyučování a využívat aplikační software, s nímž se setkají v budoucípraxi. Zřízením ŠSIC se prokazatelně zvýší kvalita výuky technických i dalších předmětů školy, žáci získajínávyk a dovednost vyhledávat, vybírat, kriticky hodnotit získané informace, zpracovávat je a následněprezentovat. EK bude obsahovat výukový materiál - skripta, pracovní listy a další. Na přípravě, tvorbě a realizacise budou podílet vyučující jednotlivých předmětů za účasti externích spolupracovníků a žáků.
Záměrem projektu je vytvořit nové moderní možnosti ve využití ICT na SSOŠ Hranice. Kompletní materiály (vč.otázek a testových úloh) budou umístěny v EK tak, aby byly přístupné ve výuce i při domácí přípravě žákůkdykoliv 24 hodin denně a kdekoliv.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.26/02.0054

Název projektu:

Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák

Zahájení projektu:

02.09.2013

Ukončení projektu:

31.12.2014

Náklady projektu:

2 525 894,69,- Kč