ICT ve výuce

Ikap

Projekt ICT VE VÝUCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora zavádění informačních technologií do výuky a prohloubení spolupráce pedagogů školy.Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949

Název projektu:

ICT ve výuce

Zahájení projektu:

01.01.2018

Ukončení projektu:

31.12.2019

Náklady projektu:

581 360 Kč