Ubytování

Ubytování pro studenty SOŠ Hranice

Ubytování Domov mládeže

Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování a výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování.

Zájemci se mohou obrátit na pracovníky SPŠ a SOU Hranice s žádostí o zajištění ubytování na Domově mládeže.

Bližší podmínky stanovuje vedení SPŠ a SOU Hranice.
Ubytování Domov mládeže - Střední lesnická škola Hranice

Dále zprostředkováváme ubytování ve spolupráci s SLŠ Hranice, jenž nabízí ubytování výhradně pro děvčata.

Bližší podmínky stanovuje vedení SLŠ Hranice.

Kontakt:

Domov mládeže

Vedoucí domova mládeže

Mišíková Jana

Tel.:

+420 581 671 436

Email:

misikovaj@spshranice.cz