Aktuality

aktualita
 • MAXÍK - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - více informací
 • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - více informací
aktualita
 • didaktické testy (CERMAT) - 4. září ČJL (testy se budou konat ve spádové škole uvedené na pozvánce)
 • didaktické testy (CERMAT) - 5. září MAT a cizí jazyky (testy se budou konat ve spádové škole uvedené na pozvánce)
 • písemná zkouška (AJ, CJ) – 7. září 2023
 • praktická zkouška – 8. září 2023 - v 8:00 na stadionu v Hranicích
 • ústní zkouška – 11. září 2023 - rozpis ke stažení zde

Časový harmonogram bude upřesněn dodatečně.
aktualita

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 - maturitní obory denního studia

aktualita
Omlouváme se, ale z kapacitních důvodů nebudeme v tomto školním roce vyhlašovat přijímací řízení do studijních oborů dálkového nástavbového studia.
aktualita

Kurz Zásady práce s dětmi s ADHD

Kurz je vhodný pro učitele ZŠ a SŠ, pro speciální pedagogy a speciální pedagogy a psychology ZŠ a SŠ. Přednášející Lenka Bínová Mgr. PPP Brno.

 • termín: 18.5.2023 (8:00 - 14:00), Teplická 832 Hranice
 • cena: 1500 Kč/osoba
 • přihlášky: do 1.5.2023 na email: spc.hranice@ssos.cz
 • více informací

Kurz Dítě s náročným chováním ve školním prostředí

Kurz je vhodný pro psychology, speciální pedagogy, preventisty, výchovné poradce a učitele. Přednášející Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

 • termín: 30.8.2023 (8:00 - 14:00), Teplická 832 Hranice
 • cena: 1500 Kč/osoba
 • přihlášky: do 15.6.2023 na email: spc.hranice@ssos.cz
 • více informací
aktualita

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákona č. 500/2001 Sb. (správní řád), vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 211/2010 (soustava oborů vzdělávání ZŠ, SŠ a VOŠ) 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024.

aktualita

Vyhlášení termínu zkoušek pro profesní kvalifikaci Strážný

 • datum: středa 26. dubna ve 12.00 hod.
 • místo: SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, 753 01 Hranice
aktualita
 • termín zahájení: 9. února 2023
 • rozsah: 150 hodin
 • ukončení: ústní ztkouška, absolvent získá osvedčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu
 • více informací

 

aktualita

2. Termín:  úterý 24.1.2023 od 14:00 do 17:00

aktualita
aktualita

Kurz lektoruje odbornice na diagnostiku a poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti a prezidentka České společnosti "Dyslexie".

aktualita
AKREDITOVANÝ KURZ SANITÁŘ
 • termín: leden 2023
 • teoretická část: 100 hodin, praktická část: 80 hodin
 • závěrečná zkouška - osvědčení
 • více informací

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ SPORTOVNÍ MASÁŽ

 • termín: leden 2023
 • rozsah: 150 hodin
 • závěrečná zkouška - osvědčení
 • více informací

 

aktualita
Je to tam, jsme na bedně!
Úspěch studentů 3. a 4. ročníků oboru Bezpečnost a právo.
Borci Sebastian Godina, Marek Orság, Ondřej Millian, Richard Kovář a Martin Sedláček vybojovali 3. místo na soutěži SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE (16 týmů).
V doplňkové soutěži "Přenášení raněného" obsadili Martin s Ondrou 3. místo a Sebastian s Markem 4. místo
aktualita
Máš na to! soutěž fyzické způsobilosti žáků středních škol
Soutěže se zúčastnilo 19 týmů z celé ČR. Děkujeme všem za účast.
aktualita

Žáci 2. ročníku strávili 5 dnů v krásném prostředí Dolní Moravy. Naučili se mnoho zajímavých věcí o přírodě, první pomoci, užili si hotelové wellness centrum, a také si každý den vyšlápli některý z místních vrcholů. Počasí bylo proměnlivé, nohy bolavé, nálada však výborná.

aktualita

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, se zapojila do programu „Národního plánu doučování, které spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi. Cílem projektu „Doučování“ je primárně pomoci žákům naší školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ohroženi školním neúspěchem. Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků). Doučováni mohou být žáci všech oborů denního studia školy v rámci teoretických předmětů všeobecného a odborného zaměření i v rámci odborného výcviku.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

aktualita

Oznamujeme všem uchazečům o studijní obory denního a dálkového (nástavbového) studia, že pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, byly zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které byly uvedeny v přihlášce ke studiu. V případě, že pozvánka nepřišla, kontaktujte, prosím, studijní oddělení SOŠ Hranice: Irena Bartošková, irena.bartoskova@ssos.cz, tel. 774 602 430

aktualita

Naše škola se stala jednou ze středních škol podpořených grantem v rámci projektu EDUgrant, jehož partnerem je nadace VELUX FONDATIONS. Peněžní prostředky získané z projektu EDUgrant byly využity k zakoupení pomůcek a vybavení nové „grafické dílny“, jež mohou využívat žáci učebního oboru Grafický design a média.