Studijní materiály

NÁZEVDOWNLOAD
Seznam četby k ústní zkoušce z ČJL a LHP denní formy vzdělávání STAŽENÍ (PDF)
Seznam četby k ústní zkoušce z ČJL a LHP dálkové formy vzdělávání STAŽENÍ (PDF)
KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 2018/2019 STAŽENÍ (DOC)
Anglický jazyk - katalog požadavků 2017 STAŽENÍ (PDF)
Německý jazyk - katalog požadavků 2017 STAŽENÍ (PDF)
Český jazyk a literatura - katalog požadavků 2017 STAŽENÍ (PDF)
Matematika - katalog požadavků 2017 STAŽENÍ (PDF)

EUROPASS DODATEK K OSVĚDČENÍ


NÁZEVDOWNLOAD
EDO: 69-53-H_01 Rekondiční a sportovní masér (denní studium) STAŽENÍ (PDF)
EDO: 68-42-M_01 Bezpečnostně právní činnost (denní studium) STAŽENÍ (PDF)
EDO: 65-42-M_02 Cestovní ruch (denní studium) STAŽENÍ (PDF)
EDO: 18-20-M_01 Informační technologie (denní studium) STAŽENÍ (PDF)