Výzva 56

Ikap

Realizované šablony klíčových aktivit:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Šablona 1 – Čtenářské dílny

Učitelé vytvořili tematické plány „Čtenářských dílen“ pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů obsahuje popis nejméně deseti Čtenářských dílen na celý školní rok. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Škola nakoupila 100 kusů knih v papírové podobě. Čtenářské dílny podporují a rozvíjejí individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

>>Publicita v tisku<<


Šablona 2 - Zahraniční jazykové kurzy pro učitele SSOŠ Hranice, s.r.o.

Na základě výzvy č. 56 OP VK bylo umožněno 8 vyučujícím vycestovat během letních prázdnin na jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny ve Velké Británii, Francii a na Maltě. Kurzy byly zaměřeny na zlepšování jazykových kompetencí pedagogů obecně nebo na speciální přípravu pro učitele cizích jazyků, tzv. „Teacher Training“. Kurzy v minimálním rozsahu 40 hodin významně pomohou učitelům, kteří příslušný jazyk na škole vyučují, plánují vyučovat či zapojit do vyučování formou metody CLIL. Všichni účastníci kurzů si přivezli certifikáty potvrzující aktivní účast a dosažený stupeň jazykových dovedností.

>>Publicita v tisku<<


Šablona 4 - Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky SSOŠ Hranice, s.r.o.

Celkem 30 žáků SSOŠ Hranice, s.r.o. dostalo prostřednictvím výzvy č. 56 OP VK příležitost vycestovat na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty ve Spojeném království (Londýn), Francii (Nice) a v Německu (Füssen). Během pobytu v atraktivních lokalitách se žáci seznámili s reáliemi, navštívili vyhledávané turistické destinace a řadu dalších zajímavých míst. Nedílnou součástí pobytu byla jazyková výuka pro naše žáky, která proběhla v místních školách. Zahraniční pobyty poskytly žákům osobní neocenitelnou zkušenost a podpořily jejich studium cizího jazyka. Všichni účastníci pobytu si přivezli certifikáty potvrzující aktivní účast.

>>Publicita v tisku<<

Finanční podpora projektu je kryta ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.0672

Název projektu:

Jazykové vzdělávání na střední škole

Zahájení projektu:

- neuvedeno -

Ukončení projektu:

- neuvedeno -

Náklady projektu:

- neuvedeno -