Podpora technického vzdělávání

Ikap

Cíle

V rámci podpory realizace kurikulárni reformy škol a školských zařízení v oblasti přírodovědného vzdělávání je cílem tohoto projektu zkvalitnění a zmodernizování výuky přírodovědných předmětů obsahově zaměřených na biologii, fyziologii a anatomii člověka. Modernizace bude realizována formou inovace a doplnění didaktických pomůcek a úpravou učební náplně. Jedná se převážně o předmět Tělesná kultura, Somatologie a Základy přírodních věd, kde se dle platných RVP, respektive ŠVP, učí biologie člověka. Jednotlivé předměty se prolínají všemi studijními i učebními obory, realizace projektu se tak dotkne všech žáků školy. Hlavním záměrem projektu je vybudovat a vybavit učebnu pro žáky a studenty základními anatomickými a simulačními modely, které jim lépe přiblíží danou problematiku a zvýší tak jejich zájem o obor. V nově vybavené učebně bude probíhat odborná výuka přírodovědných disciplín vztahujících se k anatomii a fyziologii člověka. Učebna bude vyhovovat formulaci hypotéz nejen ke studiu, ale také k odborné činnosti žáků a ke vzájemné spolupráci se zapojenými základními školami.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Název projektu:

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Zahájení projektu:

01.08.2013

Ukončení projektu:

30.06.2015

Náklady projektu:

2 452 941,48 Kč