Domů » PRO VEŘEJNOST » PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

IKAP

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949
Název projektu ICT ve výuce
Zahájení projektu 01.01.2018
Ukončení projektu 31.12.2019
Náklady projektu 581 360 Kč