PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Digipropast – SOŠ Hranice 2024

Účelovým určením dotace je pořízení mobilních digitálních technologií a zařízení, které bude škola zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro domácí přípravu, běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Více informací

JAK 2022 - 2024

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty SOŠ Hranice a zlepšit kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím posílení podpůrných personálních pozic školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, a dále také vzděláváním pedagogickým pracovníků SOŠ Hranice.

Více informací