Šablony II SOŠ Hranice

Šablony II

Projekt „Šablony II SOŠ Hranice“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016717“) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, ale i větším využitím ICT ve vzdělávání.Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016717

Název projektu:

Šablony II

Zahájení projektu:

1. 1. 2020

Ukončení projektu:

31. 12. 2021

Náklady projektu:

...