Pospolu

Ikap

Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství jsou školy:


Školy a firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž bude zejména ověřovat spolupráci škol a firem v realizaci odborné praxe pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 3520 hodin.

44 žáků v oboru Informační technologie

Pilotáž se bude soustředit i na rozšířené formy spolupráce


  • stáže učitelů odborného výcviku ve firmě
  • profilová maturitní zkouška
  • využití odborníků z praxe při teoretické výuce
  • volnočasové aktivity.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která bude využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015.

1 054 000,- Kč (bez DPH)

Registrační číslo projektu:

- neuvedeno -

Název projektu:

Pospolu

Zahájení projektu:

- neuvedeno -

Ukončení projektu:

- neuvedeno -

Náklady projektu:

- neuvedeno -