Autoškola

Autoškola SOŠ Hranice

Podmínky k přijetí

  • Podání písemné žádosti
  • Dosažení předepsaného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Pozn.: žáci školy mohou konat zkoušky i před dosažením věku stanoveného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění  s podmínkou vydání ŘP (v případě úspěšného vykonání zkoušek) v den nabytí plnoletosti.
  • Způsobilost k právním úkonům.
  • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
  • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.