Informace o škole

O škole

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba působí na trhu středního vzdělávání již přes 30 let. Za dobu své existence se neustále vyvíjí, modernizuje, používá moderní metody výuky, ale individuální přístup k žákům přetrvává.


V současné době nabízí škola čtyři studijní obory a dva obory učební. Nabídka oborů vzdělání je tvořena tak, aby plně korespondovala s poptávkou na trhu práce. Pracovní pozice - IT specialisté, policisté, pracovníci bezpečnostních agentur, sociální pracovníci, pracovníci humanitárních organizací - jsou na trhu práce žádáni. Také cestovní ruch se neustále vyvíjí a nabízí nové pracovní příležitosti i nové možnosti podnikání v tomto oboru. Většina absolventů všech studijních oborů ale pokračuje ve studiu na vysokých školách. Škola poskytuje kvalitní výuku, což potvrzuje doba působení soukromé školy, žáci svými vynikajícími výsledky v soutěžích, absolventi úspěšným studiem na vysokých školách a také úspěchy v profesním životě.


Během studia mají žáci příležitost konfrontovat své znalosti s praxí. Absolvují tuzemské i zahraniční praxe, zakládají své studentské firmy. Žáci podnikají v rámci spolupráce s JA Czech, celosvětovou nadací Tomáše Bati. Své podnikatelské úspěchy prezentují na celostátní soutěži a ti nejlepší postupují do mezinárodního kola. Každoročně naši studenti zabodují a slaví úspěch. Z toho je patrné, že škola nemá pouze ambice předávat studentům kvanta teoretických znalostí, ale pomáhá žáky uvést do praktického života.


Žáci školy absolvují po dobu studia kurzy nejen v ČR (environmentální, turistický, vodácký, cyklistický, orientace v terénu, kriminalistický aj.), ale i v zahraničí (lyžařský v Rakousku).

Součástí výuky je možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“ v autoškole SOŠ.

Škola se aktivně zapojuje do projektů z fondů EU na podporu vzdělanosti ve všeobecných i odborných oblastech. Při SOŠ Hranice, školská právnická osoba je zřízeno také Speciální pedagogické centrum.

Stravování zajišťuje firma Primirest, která poskytuje kromě pestré nabídky obědů také snídaně, svačinky a různé druhy nápojů.


Atmosféru školy, přístup učitelů a život na škole nejlépe vystihují následující výpovědi žáků i absolventů.


Informace Burzapav

Adéla Schuhmacherová (absolventka 2018)

„S výběrem školy jsem neudělala chybu. Líbí se mi tady, je tu moc fajn kolektiv učitelů. Vždy, když něčemu nerozumíme, nemají problém nám to znovu vysvětlit. Nikomu tu nikdo nenadržuje, je tu férový přístup. Vůbec to není tak, že bychom si tu známky zaplatili, každý z nás má prospěch podle svých znalostí. Spolužáci jsou taky moc super, nikdo nikoho neodsuzuje např. kvůli oblečení, jsou kamarádští a je fajn, že se tady navzájem známe. Mám to tu moc ráda a školu bych neměnila.“

Informace Burzapav

Dominik Bagar (absolvent 2016)

„Školu jsem si vybral, protože jsem znal některé učitele. Líbí se mi nově vybavené učebny a také přístup učitelů, kteří jsou k nám, studentům, přátelští, hodní a milí.“

Informace Burzapav

Lucie (absolventka 2011)

„Nejvíce mě na škole baví, že výuka nestojí pouze na teorii, která je samozřejmě zapotřebí, ale že teoretické znalosti uplatníme i v praxi. V době studia jsem zastávala pozici prezidentky studentské společnosti a mohu říci, že vše, co jsem se naučila, se mi momentálně hodí. Kdybych se znovu rozhodovala, jakou střední školu studovat, SOŠ Hranice bych si vybrala znovu!“

Informace Burzapav

Jakub (absolvent 2005)

„Díky studiu na SOŠ jsem získal základní teoretické i praktické znalosti, které mi ulehčily mé další studium i vstup do praxe. Ocenil jsem především individuální přístup učitelů, kteří studentům naslouchali a snažili se jim v rámci možností vyhovět.“