Maturity 2023/24

Informace k maturitním zkouškám pro rok 2023/24

 

NÁZEVDOWNLOAD
Seznam četby k ústní zkoušce z ČJL a LHP denní formy vzdělávání 2023/24 STAŽENÍ (PDF)
Seznam četby k ústní zkoušce z ČJL a LHP dálkové formy vzdělávání 2023/24 STAŽENÍ (PDF)
Opatření ŘŠ č.4 - Hodnocení písemných a ústních MZ pro rok 2023/24 STAŽENÍ (PDF) 
Obsahová náplň maturitních zkoušek pro rok 2023/24 STAŽENÍ (PDF)