Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do studijních oborů:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - nástavbové studium:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do učebních oborů vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do studijních oborů vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do nástavbového studia vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Informace k přijímacímu řízení

Oznamujeme všem uchazečům o studijní obory denního a dálkového (nástavbového) studia, že pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, byly zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které byly uvedeny v přihlášce ke studiu. V případě, že pozvánka nepřišla, kontaktujte, prosím, studijní oddělení SOŠ Hranice: Irena Bartošková, irena.bartoskova@ssos.cz, tel. 774 602 430
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

kompletní informace ke stažení zde (PDF)

 Dny otevřených dveří

2. Termín:  středa 26.1.2022 od 14:00 do 17:00

 Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se koná na všech v dokumentu uvedených oborech čtyřletého denního studia a dvouletého dálkového nástavbového studia dne 12. 4. 2022 (1. termín) a dne 13. 4. 2022 (2. termín). Náhradní termíny jsou stanoveny na 10. 5. 2022 (1. termín) a 11. 5. 2022 (2. termín).
 
ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích