Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení uchazečů do dálkových oborů nástavbového studia
Výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do učebních oborů vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do studijních oborů vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení uchazečů do nástavbového studia vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Informace k přijímacímu řízení

Oznamujeme všem uchazečům o studijní obory denního a dálkového (nástavbového) studia, že pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, byly zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které byly uvedeny v přihlášce ke studiu. V případě, že pozvánka nepřišla, kontaktujte, prosím, studijní oddělení SOŠ Hranice: Irena Bartošková, irena.bartoskova@ssos.cz, tel. 774 602 430
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

kompletní informace ke stažení zde (PDF)

 Dny otevřených dveří

2. Termín:  středa 26.1.2022 od 14:00 do 17:00

 Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se koná na všech v dokumentu uvedených oborech čtyřletého denního studia a dvouletého dálkového nástavbového studia dne 12. 4. 2022 (1. termín) a dne 13. 4. 2022 (2. termín). Náhradní termíny jsou stanoveny na 10. 5. 2022 (1. termín) a 11. 5. 2022 (2. termín).
 
ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích