Přijímací řízení

Informace k novele školského zákona

Informace k novele školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení - více informací..
Dny otevřených dveří 2023/2024
Nabídka oborů na školní rok 2024/2025


ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost a právo Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch Cestovní ruch Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie Informační technologie Maturitní zkouška - neurčeno
RVP: 178-42-M/02 - Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Maturitní zkouška - neurčeno

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér Rekondiční a sportovní masér Závěrečná zkouška - neurčeno
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik Grafický design a média Závěrečná zkouška - neurčenoVýsledky 2. kola přijímacího řízení do studijních oborů denního studia dle jednotlivých oborů
Výsledky přijímacího řízení - studijní obory denního studia 2023/2024

Seznamy přijatých uchazečů
VZORY, FORMULÁŘE

Formuláře k přijímacímu řízení, vzory k odvolání proti nepřijetí ke studiu
Výsledky přijímacího řízení - učební obory

Seznam přijatých uchazečů - učební obory 2023/2024
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákona č. 500/2001 Sb. (správní řád), vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 211/2010 (soustava oborů vzdělávání ZŠ, SŠ a VOŠ) 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024.

ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích