Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

1. Termín: sobota 4.12. 2021 od 9:00 do 12:00

2. Termín:  středa 26.1.2022 od 14:00 do 17:00

 

Přijďte si prohlédnout prostory školy. Rádi také zodpovíme jakýkoliv dotaz. Těšíme se na Vás.

 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení dálkového studia

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení dálkového studia pro školní rok 2021/2022 do naplnění kapacit jednotlivých oborů

podrobné informace
Informace k přijímacímu řízení

V průběhu tohoto týdne byla všem uchazečům o studium maturitních oborů, kterých se týká povinnost konat školní maturitní zkoušku, případně jejich zákonným zástupcům, zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám, které proběhnou ve dnech 5. a 6. 5. 2021. Pozvánky byly rozeslány na emailové adresy uvedené v přihláškách uchazečů ke studiu. Pokud někdo z uchazečů nebo jejich zákonných zástupců neobdržel tuto pozvánku, může zkontaktovat studijní oddělení školy na tel. čísle 774 602 430 nebo na mailu: skola@ssos.cz

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID – 19. Uchazeč tedy musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Více podrobností k testování včetně případných výjimek je upřesněno přímo v zaslané pozvánce.

 

Zároveň upozorňujeme všechny uchazeče o studium (učební i studijní vzdělávací obory), že na základě Opatření obecné povahy MŠMT došlo k posunutí termínu ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy, kdy tak může ředitel školy učinit nejdříve 19. 5. 2021.

 

POSUNUTÍ TERMÍNU!

POZOR! Školní přijímací zkouška se z důvodu platnosti aktuálního opatření MŠMT posouvá na termíny:

Školní přijímací zkouška ve formě přijímacího pohovoru (dotazníku) se týká uchazečů o denní studium maturitního oboru "Bezpečnost a právo".

Školní přijímací zkouška ve formě písemného nebo elektronického testu z cizího jazyka (dle volby ANJ, NEJ, RUJ) se týká všech uchazečů o dálkové obory vzdělávání.

Všichni výše jmenovaní uchazeči obdrží "pozvánku k přijímacím zkouškám" v nejbližších dnech na emailové adresy, které jsou uvedeny v jejich přihlášce ke studiu.

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ke stažení zde (PDF)
ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích