Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – studijní obory denního studia
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – učební obory denního studia
Obecné informace k přijímacímu řízení + žádosti a vzory ke stažení
Aktuálně platné právní předpisy
Nabídka oborů na školní rok 2024/2025


ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost a právo Maturitní zkouška 48
RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch Cestovní ruch Maturitní zkouška 22
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie Informační technologie Maturitní zkouška 16

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér Rekondiční a sportovní masér Závěrečná zkouška 10
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik Grafický design a média Závěrečná zkouška 14


ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

    • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
    • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
    • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
    • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích