Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – studijní obory denního studia
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – studijní obory denního studia

Ředitel SOŠ Hranice, školská právnická osoba vyhlašuje dle příslušných platných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákona č. 500/2001 Sb. (správní řád), vyhlášky MŠMT ČR č. 422/2023 Sb. (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání) a nařízení vlády č. 211/2010 (soustava oborů vzdělávání ZŠ, SŠ a VOŠ) 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025
Výsledky přijímacího řízení - studijní i učební obory 2024/2025

 

Informace v systému DiPSy
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – studijní obory denního studia
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – učební obory denního studia
Obecné informace k přijímacímu řízení + žádosti a vzory ke stažení
Aktuálně platné právní předpisy
Nabídka oborů na školní rok 2024/2025


ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost a právo Maturitní zkouška 48
RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch Cestovní ruch Maturitní zkouška 22
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie Informační technologie Maturitní zkouška 16

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVPŠVPZPŮSOB UKONČENÍVOLNÁ MÍSTA
RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér Rekondiční a sportovní masér Závěrečná zkouška 10
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik Grafický design a média Závěrečná zkouška 14


ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

    • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
    • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
    • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
    • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích