PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Prevence digitální propasti SOŠ Hranice

Záměrem projektu je pořízení mobilního digitálního zařízení za účelem jeho zapůjčení žákům, kdy účelem je mít pro žáky k dispozici toto vybavení jak pro běžnou výuku, tak pro výuku distančním způsobem. Cílem je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Více informací

Projekt „Doučování – SOŠ Hranice“

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, se zapojila do programu „Národního plánu doučování, které spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi. Cílem projektu „Doučování“ je primárně pomoci žákům naší školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ohroženi školním neúspěchem. Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků). Doučováni mohou být žáci všech oborů denního studia školy v rámci teoretických předmětů všeobecného a odborného zaměření i v rámci odborného výcviku.

Více informací

IKAP OK II

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Více informací

EDUgrant

Naše škola se stala jednou ze středních škol podpořených grantem v rámci projektu EDUgrant, jehož partnerem je nadace VELUX FONDATIONS.

Více informací

Šablony II

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, ale i větším využitím ICT ve vzdělávání.

Více informací

ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949

Název projektu: ICT ve výuce

Zahájení projektu: 01.01.2018

Ukončení projektu: 31.12.2019

Náklady projektu: 581 360 Kč

Více informací