Cizí jazyky

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků

Hodinová dotace prvního cizího jazyka je posílena tak, aby žáci měli možnost kvalitní a intenzívní přípravy k maturitní zkoušce. Dvakrát ročně organizujeme pro žáky 4. ročníků tzv. maturitní generálku (nácvik dovedností potřebných k vykonání maturitní zkoušky). Výuka jazyků je podpořena zapojením školy do projektu Erasmus +.

Jako přípravné centrum jazykových zkoušek Cambridge English úzce spolupracujeme s jazykovou školou Cloverleaf, s.r.o.Používané materiály

Při výuce jazyků se používají moderní učebnice doplněné pracovními sešity, dále zvukovými nahrávkami a videomateriály. Žáci mají prakticky neomezený přístup k Internetu, který mohou využívat mimo jiné při získávání informací o cizojazyčném prostředí, stejně jako při zpracování zadávaných projektů.