Erasmus+

Erasmus
Erasmus

Střední odborná škola Hranice je zapojena do mezinárodního projektu strategického partnerství č. 2018-1-DE03-KA229-047266_2 s názvem

culture tour guide "My town - My culture" – a website for young foreigners

Zapojené školy:

  • Julius Wegeler Schule, Koblenz, Německo
  • Instituto Tecnico Commerciale Lucio Lombardo Radice, Řím, Itálie
  • Zespol Szkol Ekonomicznych, Opole, Polsko

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě.

Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.