Ebcl

Speciální pedagogické centrum

EBC*L je v současnosti uznávaným kvalifikačním standardem pro oblast řízení a obchodu ve více než 20 zemích (např. Rakousko, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Polsko, Bulharsko, Švýcarsko, Rumunsko, Slovinsko, Řecko, Malta a další.) a v průběhu příštího roku by měl být rozšířen ve všech evropských státech.

Systém EBCL je srovnatelný v celé Evropě, ale vždy akceptuje zvyky, obchodní právo a prostředí konkrétní země. Jednotný způsob testování EBC*L a mezinárodní platnost certifikátu umožňuje sbližování firem a jednotlivců a podporuje mobilitu studentů a pracovníků.

Mimo jiné z těchto důvodů již mnoho firem přijalo EBC*L do svých programů interního personálního rozvoje. Zájem organizací o systematické zajištění a prokazovaní odbornosti u zaměstnanců, které je transparentní v celé Evropě, se zvyšuje. Podniky transferují části svých procesů do různých zemí, aby využily jejich specifických podmínek. Systém EBC*L je tak ideálním nástrojem pro srovnatelnost kompetencí.

EBC*L - European Business Competence* Licence

je mezinárodně uznávaný certifikát, který dokládá, že jeho držitel/držitelka mají dostatečnou kompetenci v oblasti podnikové ekonomiky.

Držitel certifikátu má velmi dobré klíčové znalosti potřebné pro:

  • vstup do světa obchodu
  • rozhodování v rámci podnikových procesů
  • založení nového podniku