Aktuality

aktualita

Žáci učebních oborů 1. a 2. ročníků se v týdnu od 3. do 8. října 2021 střídavě zúčastní třídenního pobytu na Dolní Moravě. Dotace MŠMT Spolu po Covidu má podpořit upevnění kolektivu, zdravé životní návyky a aktivní postoj ke vzdělání u učebních oborů.

 

Datum: 4.10.2021

aktualita

Milá studentko / studente,

zahájení studia na Střední odborné škole Hranice, školské právnické osobě, proběhne

 

ve středu 1. 9. 2021 od 9 hodin v budově SOŠ Hranice, na adrese Jaselská 832, 753 01 Hranice – bez přítomnosti zákonných zástupců.

...více informací

 

Datum: 20.8.2021

aktualita

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro dálkové studium

 

 

Datum: 13.8.2021

aktualita

V průběhu tohoto týdne byla všem uchazečům o studium maturitních oborů, kterých se týká povinnost konat školní maturitní zkoušku, případně jejich zákonným zástupcům, zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám, které proběhnou ve dnech 5. a 6. 5. 2021. Pozvánky byly rozeslány na emailové adresy uvedené v přihláškách uchazečů ke studiu. Pokud někdo z uchazečů nebo jejich zákonných zástupců neobdržel tuto pozvánku, může zkontaktovat studijní oddělení školy na tel. čísle 774 602 430 nebo na mailu: skola@ssos.cz

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID – 19. Uchazeč tedy musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Více podrobností k testování včetně případných výjimek je upřesněno přímo v zaslané pozvánce.

 

Zároveň upozorňujeme všechny uchazeče o studium (učební i studijní vzdělávací obory), že na základě Opatření obecné povahy MŠMT došlo k posunutí termínu ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy, kdy tak může ředitel školy učinit nejdříve 19. 5. 2021.

 

Datum: 21.4.2021

aktualita

Na základě „Opatření obecné povahy“, vydaného MŠMT pod č.j.: MSMT-43073/2020 a v souladu s vyhlášenými kritérii 1. kola přijímacího řízení do vzdělávacích oborů SOŠ Hranice pro školní rok 2021/2022, rozhodl ředitel školy takto:

 

Školní přijímací zkouška se nekoná u těchto studijních oborů:

  • RVP: 68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost, ŠVP – Veřejnosprávní činnost – denní studium;
  • RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium;
  • RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní studium;
  • RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – denní studium.

Datum: 8.3.2021

 

aktualita

Z důvodu nynějších opatření se dne 27.1.2021 uskuteční druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v online režimu a to v časovém rozmezí od 14:00-17:00. Připojit se a klást dotazy ohledně studia na SOŠ Hranice budete moci prostřednictvím odkazu Google Meet (je potřeba mít registrovaný účet na Google).

Maturitní obory

RVP: 18-20-M/01 Informační technologie 

RVP: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch, Veřejnosprávní činnost

Učební obory

RVP: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

RVP: 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Další

Informace o SOŠ Hranice