ŠABLONY OP JAK

Logolink EU a MŠMT

Anotace projektu:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty SOŠ Hranice a zlepšit kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím posílení podpůrných personálních pozic školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, a dále také vzděláváním pedagogickým pracovníků SOŠ Hranice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0001568

Název projektu:

JAK 2022 - 2024

Zahájení projektu:

1. 9. 2022

Ukončení projektu:

31. 8. 2024

Náklady projektu:

- neuvedeno -