Aktuality

aktualita

Ředitel SOŠ Hranice, školská právnická osoba vyhlašuje dle příslušných platných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákona č. 500/2001 Sb. (správní řád), vyhlášky MŠMT ČR č. 422/2023 Sb. (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání) a nařízení vlády č. 211/2010 (soustava oborů vzdělávání ZŠ, SŠ a VOŠ) 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

aktualita
  • datum: středa 27. 3. 2024 
  • čas: 12,00 hod.
  • místo konání: SOŠ Hranice, š.p.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice
aktualita
Turnaj v stolním tenise v Přerově - 14.12.2023
Sabina Ježová a Kateřina Bartozelová (BPR3B) se umístili na 3. místě. Gratulujeme!
aktualita
Fotbalový turnaj středních škol 17.10.2023 a 3. místo!
Gratulujeme!
aktualita
Družstva
1. místo VŠP a SPŠ HOLEŠOV
2. místo Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
3. hodina VŠP a SPŠ HOLEŠOV
aktualita
Celkem bylo zaregistrováno 82 závodníků, z pěti středních škol Přerovského okresu. V celkovém hodnocení škol, jsme se umístili na 4 místě (dorostenci) a na 4 místě (dorostenky).
aktualita

Slavnostní zahájení nového školního roku, imatrikulace žáků 1. ročníků

aktualita
  • MAXÍK - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - více informací
  • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - více informací