Cestovní ruch

Cestovní ruch

Učte se pro budoucnost. Studujete nové trendy v cestovním ruchu, zejména orientace turismu na přírodu (živou i neživou) a na industriální památky je trendem budoucnosti.


Základní oblasti vzdělávání

 • Jazykové – AJ povinný, volba druhého jazyka (NJ, RUJ)
 • Informační technologie – obsluha PC, internet, rezervační systémy, slevové portály, sociální sítě
 • Ekonomické – ekonomika, účetnictví, marketing a management
 • Specifické – geografie, technika cestovního ruchu, alternativní formy cestovního ruchu
 • Doplňkové – možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu/li>
 • Praxe - spolupráce s cestovními kancelářemi, turistickými středisky, hotely

Uplatnění absolventa:

 • pracovník cestovní kanceláře
 • pracovník informačního centra
 • recepční
 • organizátor a průvodce novodobými trendy turismu
 • úředník státní správy
 • palubní personál (letecká, autobusová, železniční i námořní doprava)
 • pracovník rezervačních systémů

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.

RVP:

65-42-M/02 Cestovní ruch

ŠVP:

Cestovní ruch

Délka studia:

4 roky / denní studium

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Školné:

15 000,- Kč/školní rok