Bezpečnost a právo

Bezpečnost a právo

Pomáhejte budovat bezpečný stát. Studujte obor zaměřený na právo a bezpečnostní činnost. Odborné předměty vyučují odborníci z řad Policie ČR.


Základní oblasti vzdělání

 • Jazykové – AJ povinný, volba druhého jazyka (NJ, FRJ, RUJ).
 • Informační technologie – základní počítačová gramotnost, informační systémy a evidence státní správy, právní aplikace (ASPI,CODEXIS).
 • Specifické – bezpečnostní činnost, právo, kriminologie, kriminalistika, psychologie, sebeobrana.
 • Doplňkové – možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný.
 • Praxe - spolupráce se sociálními partnery z oblasti vnitřní bezpečnosti a státní správy a samosprávy (Policie ČR, Obecní policie, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor, Ústav soudního lékařství, Městské úřady obcí, aj.) při zajišťování celé řady exkurzí a odborných stáží žáků.

Uplatnění absolventa:

 • policista
 • strážník městské policie
 • zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury
 • celník
 • úředník státní správy nebo samosprávy (přestupky, evidence vozidel a řidičských průkazů, evidence obyvatel, aj.
 • bezpečnostní poradce (konzultant), analytik
 • pracovník vězeňské služby nebo justiční stráže
 • příslušník zpravodajských služeb (např. BIS)

Absolventi jsou připrave ni ke studiu na vysokých školách především právního resp. bezpečnostně právního zaměření.

RVP:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

ŠVP:

Bezpečnost a právo

Délka studia:

4 roky / denní studium

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Školné:

15 000,- Kč/školní rok