Podnikání

Podnikání

Absolvent je připraven vykonávat tyto pracovní pozice:

  • ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti  na úrovni nižšího a středního managementu,
  • řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím konkrétním učebním oboru,
  • možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Manažer prodeje, Personalista, Asistentka a další.

RVP:

64-41-L/51 Podnikání

ŠVP:

Podnikání

Délka studia:

2 roky / dálkové studium

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Školné:

18 000,- Kč/školní rok