Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Absolvent se uplatní:

  • v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku  a vnitřní bezpečnosti (  např. ve veřejné správě, v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách  integrovaného záchranného systému apod.),
  • pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky. Uplatnění např. jako bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě, strážník obecní policie.
  • možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný, Detektiv koncipient, Pracovník dohledového centra

RVP:

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

ŠVP:

Bezpečnostní služby

Délka studia:

2 roky / dálkové studium

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Školné:

18 000,- Kč/školní rok