Vzdělávací středisko Hranice

Ikap

Aktuálně

V současné době probíhá výběrové řízení Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací a technologie výtahu.

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace - veřejná zakázka

Registrační číslo projektu:

5.2 SS02/427

Název projektu:

Vzdělávací středisko Hranice

Zahájení projektu:

08/2012

Ukončení projektu:

12/2013

Náklady projektu:

17 134 000,- Kč

Vlastní zdroje:

6 854 000,- Kč/p>