Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Učte se pro budoucnost. Studujete nové trendy v cestovním ruchu, zejména orientace turismu na přírodu (živou i neživou) a na industriální památky je trendem budoucnosti.


Základní oblasti vzdělávání

  • Jazykové – AJ povinný, volba druhého jazyka (NJ, FRJ, RUJ)
  • Informační technologie – základní počítačová gramotnost, informační systémy a evidence státní správy, právní aplikace
  • Specifické – právo, veřejná správa, ekonomika
  • Praxe - spolupráce se sociálními partnery z oblasti státní správy a samosprávy a z podnikatelské sféry

Uplatnění absolventa:

  • úředník státní správy nebo samosprávy
  • administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů
  • úředník v realitních kancelářích
  • úředník celní správy
  • administrativní práce v podnikatelské sféře (ekonomické oblasti)

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách především právního a ekonomického zaměření.

RVP:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

ŠVP:

Veřejnosprávní činnost

Délka studia:

4 roky / denní studium

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Školné:

15 000,- Kč/školní rok