STUDIJNÍ OBORY

RVP: 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP: Správce informačních systémů
RVP: 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP: Kybernetická bezpečnost
RVP: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost ŠVP: Bezpečnost a právo
RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch ŠVP: Cestovní ruch

U všech studijních oborů nabízíme zkrácené studium za splnění zákonných podmínek