Implementace

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0003
Název projektu Implementace nových vyučovacích metod a forem výuky na SSOŠŽ Přerov
Zahájení projektu 1.3.2009
Ukončení projektu 31.12.2011

Implementace nových vyučovacích metod a forem výuky na SSOŠŽ Přerov

Projekt je zaměřen na inovaci vzdělávacího procesu. SSOŠŽ chce inovací dosáhnout zkvalitnění vzdělávání a přispět tak k jeho rozvoji s důrazem na formování dovedností podle požadavků trhu práce, tj. zvýšit kompetence a podpořit možnosti pracovního uplatnění absolventů střední odborné školy.

 

Záměr projektu spočívá ve vytvoření, zavedení a ověření:

  • modulové formy výuky cizích jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů a tělesné výchovy,
  • učebních pomůcek v souladu se školními vzdělávacími programy (ŠVP) a profilem absolventa,
  • sugestopedické metody ve výuce cizích jazyků, která respektuje všechny učební typy žáků (více informací o sugestopedické metodě).

 

Souhrnná informace o realizaci

ke stažení