EU peníze středním školám

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0707
Název projektu EU peníze středním školám na SSOŠŽ Přerov, s.r.o.
Zahájení projektu 10.6.2012
Doba trvání: 9.6.2014


Cílem projektu

EU – PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM je podpora operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), kde oblastí podpory je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Hlavním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Globální cíl prioritní osy 1

je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávaní s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích.

 

Klíčové aktivity:

  • I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol
  • I/2 Inovace a zkvalitnění výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol
  • II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
  • II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
  • IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • V/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
  • VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti