PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. TERMÍN:

sobota 1. prosince 2018 (9-12 hod.)

2. TERMÍN:

úterý 5. února 2019 (14-17 hod.)

 


VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2001 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do:

a) studijních oborů

RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 20

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

 

b) učebních oborů

RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masér - denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik, ŠVP – Grafický design a média – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 21

 


TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Studijní obory:

 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12. dubna 2019
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 15. dubna 2019

 

Učební obory:

 • Bez přijímacích zkoušek


Dálkové studium:

 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12. dubna 2019
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 15. dubna 2019

 

Náhradní termíny:

 • První náhradní termín - 13. května 2019
 • Druhý náhradní termín - 14. května 2019

 


Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zájemci o studium učebních oborů přijímací zkoušku nevykonávají.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy (www.ssos.cz, www.sos.cz,), případně si lze telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.

 

>> podrobná kritéria přijímacího řízení <<

 Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

 • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
 • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
 • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
 • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích