Domů » PRO UCHAZEČE » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

RVP
ŠVP
ZPŮSOB UKONČENÍ
VOLNÁ MÍSTA
68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost
Bezpečnost a právo
Maturitní zkouška
30
65-42-M/02 – Cestovní ruch
Cestovní ruch
Maturitní zkouška
15
68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost,
Veřejnosprávní činnost
Maturitní zkouška
10
18-20-M/01 – Informační technologie
Kybernetická bezpečnost
Maturitní zkouška
10
18-20-M/01 – Informační technologie
Správce informačních systémů
Maturitní zkouška
10

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

RVP
ŠVP
ZPŮSOB UKONČENÍ
VOLNÁ MÍSTA
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér
Rekondiční a sportovní masér
Závěrečná zkouška
14
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik
Grafický design a média
Závěrečná zkouška
14

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ OBORY

RVP
ŠVP
ZPŮSOB UKONČENÍ
VOLNÁ MÍSTA
RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby
Maturitní zkouška
15
64-41-L/51 – Podnikání
Podnikání
Maturitní zkouška
5
69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční
Masér sportovní a rekondiční
Maturitní zkouška
5

KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA

K nahlédkutí v dokumentu:

PŘIHLÁŠKY

  1. Od 6.5.2019 průběžně do 31.8.2019
  2. V rámci 2. kola uchazeči nevykonávají přijímací zkoušky
  3. Uchazeči ve studijních oborech v denní formě studia jsou přijímání na základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 2,3) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
  4. uchazeči ve studijních oborech v dálkové formě studia jsou přijímání na základě předložené kopie výučního listu
  5. Uchazeči v učebních oborech v denní formě studia jsou přijímáni za základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 3,5) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
  6. Po obdržení přihlášky rozhodne ředitel školy o přijetí a vyzve uchazeče k podpisu Smlouvy o zajištění studia

ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

  1. uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  2. výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  3. výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  4. úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích