PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2001 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do:

a) studijních oborů

RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10

RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – nástavbové studium - dálkové;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15

 

b) učebních oborů

RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masér - denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5

RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik, ŠVP – Grafický design a média – denní studium;

 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 1¨é

 


PŘIHLÁŠKY

 1. Od 6.5.2019 průběžně do 31.8.2019
 2. V rámci 2. kola uchazeči nevykonávají přijímací zkoušky
 3. Uchazeči ve studijních oborech v denní formě studia jsou přijímání na základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 2,3) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
 4. uchazeči ve studijních oborech v dálkové formě studia jsou přijímání na základě předložené kopie výučního listu
 5. Uchazeči v učebních oborech v denní formě studia jsou přijímáni za základě výsledku vzdělávání na základní škole (1. pololetí 9. ročníku - průměr známek do 3,5) a zájmu o studium ve zvoleném oboru
 6. Po obdržení přihlášky rozhodne ředitel školy o přijetí a vyzve uchazeče k podpisu Smlouvy o zajištění studia

 


Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

 • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
 • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
 • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
 • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích

 


Plné znění Přijímací řízení

ke stažení zde