REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR

RVP: 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
ŠVP: Masér sportovní a rekondiční
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Uplatnění absolventa

  • sportovní kluby
  • wellness centra
  • masážní salóny
  • služby regenerace a profesní rehabilitace
  • poskytování poradenských služeb z hlediska správné životosprávy a zdravého životního stylu
  • možnost absolvování kvalifikačního kurzu SANITÁŘ zakončeného akreditovanou závěrečnou zkouškou. Po absolvování kurzu mají absolventi možnost vykonávat masérskou činnost v lázních. Možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Sportovní masér.

Přihláška