PODNIKÁNÍ

RVP: 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Absolvent je připraven vykonávat tyto pracovní pozice:

  • ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti  na úrovni nižšího a středního managementu,
  • řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím konkrétním učebním oboru,
  • možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Manažer prodeje, Personalista, Asistentka a další.

Přihláška