BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

RVP: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
ŠVP: Bezpečnostní služby
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Absolvent se uplatní:

  • v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku  a vnitřní bezpečnosti (  např. ve veřejné správě, v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách  integrovaného záchranného systému apod.),
  • pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky. Uplatnění např. jako bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě, strážník obecní policie.
  • možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný, Detektiv koncipient, Pracovník dohledového centra

Přihláška