ZAMĚSTNANCI SOŠ

.Seznam zaměstnanců

Ředitel školy
Mgr. Petr Flajšar ml. p.flajsarssos.cz
Zřizovatel | Vedoucí SPC Mgr. Petr Flajšar st. skolassos.cz
Zástupce ředitele
Mgr. David Kalina david.kalinassos.cz
Administrátor IT
Filip Flajšar filipssos.cz
Ekonomka školy
Ing. Jitka Pulkertová jitka.pulkertovassos.cz
ICT koordinátor
Ing. Petr Vinkler petr.vinklerssos.cz
Asistentka ŘŠ, mzdy
Naděžda Flajšarová nadezda.flajsarovassos.cz
Vedoucí celoživotního vzdělávání
Irena Bartošková irena.bartoskovassos.cz
Provozní zaměstnanec
Radek Kadlec


Seznam vyučujících

Příjmení a jméno e-mail
Mgr. Dědičík Pavel pavel.dedicikssos.cz
Ing. Flajšar Jakub jakub.flajsarssos.cz
Mgr. Flajšar Petr ml. p.flajsarssos.cz
Flajšar Filip filip.flajsarssos.cz
Mgr. Jursíková Iveta iveta.jursikovassos.cz
Mgr. Kalina David david.kalinassos.cz
Mgr. Novák Bedřich bedrich.novakssos.cz
Ing. Nováková Jana jana.novakovassos.cz
Robová Marcela marcela.robovassos.cz
Mgr. Dalibor Šimko dalibor.simkossos.cz
Ing. Vinkler Petr petr.vinklerssos.cz
Mgr. Vykopalová Veronika veronika.vykopalovassos.cz
Mgr. Malantová Andrea andrea.malantovassos.cz
Mgr. Šustrová Anna anna.sustrovassos.cz
Mgr. Juřicová Karolína karolina.juricovassos.cz
Bc. Bartošová Nikol
Mgr. Lenka Drbálková
Chytrá Olga (ext. učitel)
Mgr. Karel Tomančák
Mgr. Marie Bartošová (ext. učitel)
Mgr. Kareřina Filipová (ext. učitel)
Mgr. Karel Ančinec (ext. učitel)
David Kozák (ext. učitel)
Mgr. Zdeněk Jemelík (ext. učitel)
Mgr. Petr Gregor (ext. učitel)
Mgr. Hana Mašláňová (ext. učitel)