PARTNEŘI

TEEN engineering s.r.o.

Společnost pod obchodním jménem TEEN engineering s.r.o. Valašské Meziříčí byla založena v r. 2003 a působí v investiční výstavbě jako pokračovatel sdružení TEEN konsorcium  založené r. 1991. Od svého počátku firma spolupracovala s řadou významných tuzemských a zahraničních investorů na jejich stavebních aktivitách v České a Slovenské republice.

Hlavní náplní firmy je inženýrská a projektová činnost při přípravě a realizaci staveb a jejich částí včetně:

 • výběrů pozemků a urbanistických návrhů zastavění
 • koncepce staveb, vč. odhadů nákladů
 • zajištění dodavatelského systému
 • zajištění podkladů a dokumentace pro výběrová řízení
 • zajištění podkladů pro uzavírání dodavatelských smluvních závazků
 • zajištění potřebných projednání a úředních povolení
 • zajištění kompletní projektové dokumentace staveb vč. profesí a domovní techniky
 • zajištění projektů rozvodů médií a technologického zázemí
 • zajištění projektů infrastruktury
 • zajištění realizačních projektů a projektů skutečného provedení

Při vlastní realizaci staveb zajišťujeme kvalifikované řízení výstavby včetně:

 • autorského dozoru projektanta
 • technického dozoru investora, technického a stavebního dozoru na staveništi
 • organizace stavebních přejímek jednotlivých stavebních dodávek
 • činnosti při zajištění úřední kolaudace
 • spolupráce při odstraňování vad v záruční lhůtě

Odborné zaměření je především na průmyslové stavby, včetně komplexní vybavenosti, technické a technologické části staveb