Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - UKONČENÉ » Zvyšování kvality

Zvyšování kvality

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0886
Název projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání na GPaSOŠŽ
Zahájení projektu 1.7.2015
Doba trvání: 31.12.2015


Cílem projektu je podpora kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

Naše škola si v rámci projektu vybrala dvě Šablony - "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti" a "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky". V rámci klíčové aktivity "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti" byly vytvořeny celkem 4 tematické plány Čtenářských dílen - jedna pro každý ročník (40 Čtenářských dílen celkem). Zařazení Čtenářských dílen do výuky hodnotíme velmi pozitivně. Žáci si díky dílnám zlepšili své čtenářské kompetence a naučili se pracovat s knihou. Určitě budeme v realizaci Čtenářských dílen pokračovat i nadále. Díky projektu škola zakoupila tyto knihy.

V rámci klíčové aktivity "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky" se naši žáci zúčastnili v termínu 16. 11. - 21. 11. 2015 studijně-poznávacího zájezdu do Londýna. Součástí jazykově-vzdělávacího pobytu byla i výuka anglického jazyka v rozsahu 9  vyučovacích hodin. Pro žáky byl zájezd velmi motivující, podívali se do zahraničí a mohli si vyzkoušet komunikaci v cizím jazyce s rodilými mluvčími. Také se seznámili s cizí kulturou a podívali se na významná místa. Celkově hodnotíme projekt jako velmi přínosný pro naši školu.