ZAMĚSTNANCI SOŠ

Seznam zaměstnanců

Ředitel školy
Mgr. Petr Flajšar skolassos.cz
Zástupce ředitele
Mgr. Petr Flajšar ml. p.flajsarssos.cz
Administrátor IT
Filip Flajšar filipssos.cz
Ekonomka školy
Ing. Jitka Pulkertová jitka.pulkertovassos.cz
ICT koordinátor
Ing. Petr Vinkler petr.vinklerssos.cz
Asistentka ŘŠ, mzdy
Naděžda Flajšarová nadezda.flajsarovassos.cz
Vedoucí celoživotního vzdělávání
Irena Bartošková irena.bartoskovassos.cz
Provozní zaměstnanec
Radek Kadlec

Seznam vyučujících

Příjmení a jméno e-mail
Mgr. Dědičík Pavel pavel.dedicikssos.cz
Ing. Flajšar Jakub jakub.flajsarssos.cz
Mgr. Flajšar Petr ml. p.flajsarssos.cz
Mgr. Fülep Martin martin.fulepssos.cz
Flajšar Filip filip.flajsarssos.cz
Mgr. Jursíková Iveta iveta.jursikovassos.cz
Mgr. Kalina David david.kalinassos.cz
Mgr. Klvaňová Lenka lenka.klvanovassos.cz
Mgr. Novák Bedřich bedrich.novakssos.cz
Ing. Nováková Jana jana.novakovassos.cz
Mgr. Okleštěk Karel karel.oklestekssos.cz
Mgr. Potáčková Iva iva.potackovassos.cz
Robová Marcela marcela.robovassos.cz
Mgr. Dalibor Šimko dalibor.simkossos.cz
Ing. Vinkler Petr petr.vinklerssos.cz
Mgr. Vykopalová Veronika veronika.vykopalovassos.cz

Mgr. Malantová Andrea

andrea.malantovassos.cz

Mgr. Šustrová Anna

anna.sustrovassos.cz
Mgr. Juřicová Karolína karolina.juricovassos.cz
Bc. Bartošová Nikol
Chytrá Olga