Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Seznam zaměstnanců

Ředitel školy Mgr. Petr Flajšar skola@ssos.cz
Zástupce ředitele Mgr. Petr Flajšar ml. p.flajsar@ssos.cz
Administrátor IT Filip Flajšar filip@ssos.cz
Ekonomka školy Ing. Jitka Pulkertová jitka.pulkertova@ssos.cz
ICT koordinátor Ing. Petr Vinkler petr.vinkler@ssos.cz
Asistentka ŘŠ, mzdy Naděžda Flajšarová nadezda.flajsarova@ssos.cz
Vedoucí celoživotního vzdělávání Irena Bartošková irena.bartoskova@ssos.cz


Provozní zaměstnanec Radek Kadlec

Seznam vyučujících

Příjmení a jméno e-mail
Mgr. Dědičík Pavel pavel.dedicik@ssos.cz
Ing. Flajšar Jakub jakub.flajsar@ssos.cz
Mgr. Flajšar Petr ml. p.flajsar@ssos.cz
Mgr. Fülep Martin martin.fulep@ssos.cz
Chytrá Olga
Mgr. Jursíková Iveta iveta.jursikova@ssos.cz
Mgr. Kalina David david.kalina@ssos.cz
Mgr. Klvaňová Lenka lenka.klvanova@ssos.cz
Mgr. Novák Bedřich bedrich.novak@ssos.cz
Ing. Nováková Jana jana.novakova@ssos.cz
Mgr. Okleštěk Karel karel.oklestek@ssos.cz
Mgr. Potáčková Iva iva.potackova@ssos.cz
Robová Marcela marcela.robova@ssos.cz
Mgr. Dalibor Šimko dalibor.simko@ssos.cz
Ing. Vinkler Petr petr.vinkler@ssos.cz
Mgr. Vykopalová Veronika veronika.vykopalova@ssos.cz

Mgr. Mašláňová Věra

Nehybová Jana

Mgr. Jemelík Zdeněk

Mgr. Kubíková Miroslava

Mgr. Malantová Andrea

andrea.malantova@ssos.cz

Mgr. Šustrová Anna

anna.sustrova@ssos.cz
Mgr. Juřicová Karolína karolina.juricova@ssos.cz
Bc. Bartošová Nikol
Blahová Libuše
Janásek Antonín
Bc. Terberová Dagmar

 

počet: Titul: Příjmení, jméno
1 Mgr. Dědičík Pavel
2 Flajšar Filip
3 Mgr. Flajšar ml. Petr
4 Mgr. Flajšar Petr
5 Mgr. Fülep Martin
6 Mgr. Jursíková Iveta
7 Mgr. Juřicová Karolína
8 Mgr. Kalina David
9 Mgr. Klvaňová Lenka
10 Mgr. Malantová Andrea
11 Bc. Négyesi Václava
12 Mgr. Novák Bedřich
13 Mgr. Nováková Jana
14 Mgr. Okleštěk Karel
15 Mgr. Potáčková Iva
16 Robová Marcela
17 Mgr. Šimko Dalibor
18 Mgr. Šustrová Anna
19 Ing. Vinkler Petr
20 Mgr. Vykopalová Veronika