Domů » O ŠKOLE » NÁZORY UČITELŮ » VERONIKA VYKOPALOVÁ

MGR. VERONIKA VYKOPALOVÁ

Učitelé SOŠ Hranice

Na Střední odborné škole Hranice vyučuji prvním rokem. Vzdělání na soukromé škole považují v dnešní době za perspektivní jak pro vzdělávání žáků, tak pro práci učitele. A proto mé kroky na tuto školu směřovaly již na praxi, kterou jsem při studiu na Vysoké škole absolvovala. Velmi se mi líbil přístup učitelů k žákům. Žáci v hodinách nejsou pasivní, ale aktivně se podílí na celém vyučovacím procesu. Společně spolupracují na daném problému. Žákům je oproti státním školám poskytováno nadstandardní vybavení při výuce všech předmětů. Třídy jsou vybaveny počítači s přístupem na internet, dataprojektory a interaktivními tabulemi, které slouží ke kvalitnímu předání informací žákům. Tím je také dán větší prostor pro samostatné práce žáků, které jsou nezbytně důležité pro získání praktických dovedností. Dále škola pro žáky pořádá nejrůznější aktivity, které souvisí s příslušným oborem a žáci mají možnost se účastnit i kurzů, které pořádá vzdělávací středisko při SOŠ Hranice.

Myslím si, že jako začínající učitel můžu žákům poskytnout aktuální poznatky a ty prostřednictvím alternativních a aktivizačních metod ve výuce žákům předat

Mgr. Veronika Vykopalová